Dobrodošli na Globalreach.org!

Global univerzitet je Globalni doseg:

Pružanje sistematske obuke za svakog vernika bez ikakvih troškova.

GLOBALreach.org ima resurse za evangelizaciju, učeništvo i obuku na više jezika, bez ikakvih troškova. Ovi kursevi pružaju poučavanje o Božjoj Reči i osnova su za biblijsku obuku u mnogim zemljama širom sveta.

Svakog meseca vernici preuzmu hiljade kurseva u preko 170 zemalja. Ove kurseve koriste pojedinci, male grupe, časovi nedeljne škole, biblijske škole, kao i pastiri i laici. I svi ovi vernici imaju na umu jedan cilj: povećati svoje znanje i razumevanje Reči Božje.

Većina kurseva su dostupni kao dokumenti za štampanje. Ohrabrujemo vas da napravite onoliko primeraka koliko želite! Neki kursevi su takođe dostupni u audio ili video formatima.

Molimo kontaktirajte Globalni univerzitet za izvore na preko 120 jezika ili za informacije o tome kako danas pokrenuti Studijski centar za evangelizaciju i učeništvo u vašoj crkvi ili domu!

Za više informacija pozovite Školu evangelizacije i učeništva Globalnog univerziteta na 1-800-443-1083.