Služba Učenja

Poučavanje je kao bacanje malog kamena u lokvicu vode. Dok mi predajemo, a naši učenici zauzvrat podučavaju druge, rezultati su poput talasa vode, koji dopiru do sveta oko nas. Ovaj kurs Mardžori Stjuart će pomoći da se ilustruje kako da imate službu poučavanja koja je i produktivna i nagrađujuća. Isus je naredio svojim sledbenicima da „...nauče sve narode... učeći ih da slušaju i da drže sve što sam zapovedio...” Ovo je nalog koji crkva mora da izvrši.

Pogledajte/Preuzmite ceo dokument kursa icon Pogledajte/Preuzmite uvodni dokument icon

Da li znaš da Bog želi da budeš učitelj? U ovoj studiji ćete naučiti zašto Bog želi da poučavate i kako da poučavate kao služba.
U našoj prvoj lekciji pogledaćemo Mateja 28:19-20. Videćemo da je hrišćansko učenje jedan od načina na koji je Bog planirao da ljudima stavi do znanja o sebi. On će nam pomoći da postanemo hrišćanski učitelji, tako da možemo pomoći drugima da pronađu istinu.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U ovoj lekciji pogledaćemo istoriju učenja u Bibliji. Učenje je bilo važno u životima ljudi u Starom Zavetu, i služba učenja se nastavila kroz Novi Zavet.
Isto koliko i ljudima iz biblijskih vremena, potrebno nam je da učimo Reč Božiju. U svetu grešnih srca, naša jedina nada je da čujemo Božiju poruku. Kada naučimo tu poruku možemo da budemo primer drugima. Onda moramo biti voljni da podučavamo druge.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U ovoj lekciji ćemo pogledati zašto učimo ljude. Svakome je potrebno da bude naučen ali nije potrebno da svakoga učimo iste stvari u isto vreme. Neki treba da nauče plan spasenja. Drugi treba da nauče kako da rastu kao hrišćani.
Svima su nam potrebni učitelji, i svima nam je zapoveđeno da učimo. Duhovne istine, i date i primljene, su uključene u službu učenja.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Svakome je potrebno učenje, jer Tvorac želi da ga svako zna i voli. Što više znamo o hrišćanskom učenju, bićemo bolji učitelji. Naša želja treba da bude da učimo kako bi životi dece, tinejdžera, i odraslih bili promenjeni. Moli se da ti Bog pomogne da razumeš potrebe svake osobe koju poznaješ. Ovo je prvi korak kada postaješ učitelj za Gospoda.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U ovoj lekciji ćeš videti zašto svako može i treba da uči. Ne možemo reći da nismo sposobni da učimo. To je Božiji plan i On će nam pomoći u tome. Ako si voljan da slediš Božiji plan, onda ćeš imati Božiju radost. Nema veće radosti nego da pomogneš drugoj osobi da sazna Božiju volju za njen život. Možeš to!

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon

U ovoj lekciji ćemo učiti o dve vrste ljudi koje možeš da učiš u tvom domu. Ovo učenje donosi veću radost nego što si mogao da zamisliš. Nadam se da nakon proučavanja ove lekcije da ćeš isprobati ove različite načine učenja.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Pripremanje za učenje je kao negovanje bašte. Prava poruka se izabere a zatim se pripremi kao lekcija. Za vreme predavanja, učitelj poseje u srce učenika seme Božije Reči.
Sav ovaj rad ide u nastavu iz jednog razloga. To znači da učenik ima pun život u Isusu Hristu. Učitelju je prijatno da vidi ljude koje je on ili ona naučio da uče da žive po Božjem planu za njih.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Želimo da naša duhovna 'hrana' ima dobar ukus. Želimo da učimo na takav način da će učenici biti zainteresovani za ono što govorimo i da će rasti duhovno. Zato moramo da koristimo prave metode kada učimo.
Metode nisu, same po sebi, duhovne ili neduhovne. Ali nam omogućavaju da učimo duhovne istine kako bi ljudi svih starosnih doba mogli da ih prihvate i razumeju. Koristi najbolje metode kada učiš ove predivne istine iz Božije Reči.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Isus je imao autoritet da uči Božije istine. On je pokazao ovaj auoritet kada je učio. Takođe je imao cilj i metode da dostigne cilj. Ovo je primer koji je ostavio nama da ga sledimo.
Kako proučavaš ovu poslednju lekciju, zamoli Isusa da ti pomogne da učiš od Njega. Dozvolimo da te vodi nekome ove nedelje kome je potrebno učenje i sledi najbolje metode u učenju te osobe

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon