Crkve

Ovaj kurs ne samo da opisuje crkvu, on takođe pokazuje kako svaki član Hristovog tela može biti korisniji dok primenjuje ono što nauči. Ovaj kurs Donalda Smitona daje vernicima bolje razumevanje svog mesta u crkvi i takođe im pokazuje kako da ispune svoj potencijal kao jedan od nezamenljivih delova crkve.

Pogledajte/Preuzmite ceo dokument kursa icon Pogledajte/Preuzmite uvodni dokument icon

Isus je rekao, 'Sagradiću svoju crkvu i kapije pakla je neće nadvladati' (Matej 16:18). Ovo je divno obećanje!
Bog ima plan za crkvu od početka sveta. Videćemo da Božiji plan doseže u budućnost. Bog je pripremio velike stvari za nas! Čak i ako sada imamo problema, možemo sa verom gledati u budućnost.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U prvoj lekciji videli smo crkvu iz perspektive večnosti. Bog je isplanirao crkvu i i Bog radi u svojoj crkvi. Jednog dana Bog će završiti svoje planove za crkvu. Isus će ponovo doći na zemlju i uzeće crkvu sa sobom u nebo.
Sada ćemo pogledati crkvu iz perspektive zemlje. Kada je Isus rekao, “Sagradiću svoju crkvu,' mislio je na ustanovljenje crkve ovde na zemlji. U ovoj lekciji kratko ćemo pogledati šta se desilo od Pentakosta do danas.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Isus je reka, "Sagradiću svoju crkvu." (Matej 16:18). Šta je mislio pod crkva? Šta su njegovi učenici razumeli pod ovom rečju?

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Mnogo smo proučavali o prošlosti crkve. Proučavali smo i značenje reči crkva. Dakle, sada smo spremni da pogledamo sadašnjost. Ne živimo u prošlosti. Živimo danas.
Šta mi znači značenje crkve? U ovoj lekciji pogledaćemo crkvu i tebe. Ovo je jako lična lekcija. Možda je ona najvažniji deo ove knjige.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon

Samo vernici su pravi članovi Božje crkve. U poslednjoj lekciji, videli smo da su vernike zvali mnogim imenima: učenici, sveci, braća, hrišćani. Svako ime nam govori nešto o njima.
Na isti način, crkva je nazivana različitim imenima.Svako ime nam govori nešto o crkvi. Pogledaćemo na jedno od tih imena. Biblija često kaže da je crkva kao telo. U ovoj lekciji, naučićemo šta to znači

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U poslednjoj lekciji videli smo kako je crkva kao telo. Videli smo da ljudi mogu da budu drugačiji jedni od drugih a da i dalje imaju jednistvo. Završili smo lekciju uzimajući u obzir šta sve možemo da uradimo za druge.
Ova lekcija ima istu temu. Imamo dužnost prema drugim vernicima. Ako ne delimo sa drugima, ili ne jačamo druge, mi ih povređujemo. Možemo da im uskratimo pomoć koja im je potrebna. Ova lekcija treba da ti pomogne da uradiš svoj deo u telu Hristovom.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U poslednjoj lekciji videli smo da vernici imaju odgovornost prema drugim vernicima. Svi vernici su deo Božije porodice. Hrišćani imaju poseban kontakt sa braćom i sestrama u Hristu.
Ali crkva ima i dužnost prema nevernicima. Hrišćanin nikada ne sme da bude toliko zabrinut vernicima da zaboravi na one izvan crkve. U ovoj lekciji, pogledaćemo na dužnosti vernika prema nevernima.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U ovoj lekciji ćemo proučavati šta Crkva čini da bi služila i bila poslušna Bogu.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon