Kad se moliš

Kada nas je Bog napravio, stavio je nešto u nas što teži ka Njemu. Mi shvatamo da nam treba sila veća nego ona koju posedujemo kako bismo rešili naše probleme, kako bismo bili zaštićeni, i kako bi naše potrebe bile ispunjene. Kroz molitvu učimo da se obratimo Bogu za pomoć, a ovaj kurs J. Roberta Ashcrofta nam pokazuje kako da odgovorimo na svoje molitve i da zadovoljimo svoje potrebe dok se molimo i obožavamo Boga.

Pogledajte/Preuzmite uvodni dokument icon Pogledajte/Preuzmite ceo dokument kursa icon


Da li se ikada zapitaš zašto neki ljudi dobijaju tako divne odgovore na molitvu, a tako mnogo tvojih molitvi izgleda da nisu uslišene? Da li se pitaš zašto neki ljudi razgovaraju sa Bogom tako lako a tebi je teško da nađeš prave reči koje ćeš mu reći? Da li si znatiželjan zašto samo ponekad osećaš Božije prisustvo? Možda je svaki hrišćanin postavio ova pitanja.
Čak su i učenici Isusovi imali pitanja u vezi molitve. Tako su ga upitali:”Gospode, nauči nas da se molimo.“ (Luka 11:1)Isus je odgovorio na ovaj zahtev ne samo rečima već i svojim primerom. Pokazao je učenicima kako da se mole.Danas, Bog želi da razgovaramo sa njim. On je taj koji nam je dao želju da se molimo. Zatražimo ono što su učenici zatražili dok proučavamo ove lekcije o molitvi.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U ovoj lekciji naučićeš kako da dođeš Bogu sa stavom koji Mu pokazuje poštovanje i čast koje On zaslužuje. Naučićeš šta biblija kaže o načinu, vremenu i mestu za molitvu. Stvari koje naučiš daće ti pouzdanje kada razgovaraš sa svojim nebeskim Ocem.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon


Da li ti je Bog ikada govorio?
U ovoj lekciji, naučićeš o načinima na koje Bog može da govori i kako da ga čuješ.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon


Hrišćanski život je izgrađen na veri. Verujemo da nas Bog voli i da se brine za naše probleme, zato se molimo Njemu sa pouzdanjem, očekujući da On odgovori. Mi verujemo tako zato što On to kaže u svojoj reči, bibliji. Božija reč je potpuno pouzdana i od poverenja, kao i On.
Ova lekcija objašnjava načine na koje ti biblija pomaže kada se moliš. Naučićeš kako da je proučavaš, koristiš kad se moliš i staviš njena obećanja na delo.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Ova lekcija objašnjava neke od ključeva kada se moliš za druge. Pomoćiće ti da znaš zašta da se moliš i kako da se moliš. Kako stavljaš ono što si naučio u praksu, učinićete divno otkriće da Bog može i da hoće dodirnuti druge preko vas.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Ova lekcija objašnjava principe molitve sa drugima i daje nam ovakvu molitvu iz biblije. Kada primenjuješ principe koje učiš, tvoj duhovni život će postati bogatiji i ispunjeniji. Osećaćeš jaču vezu – i sa svojim nebeskim Ocem i sa braćom i sestrama koji su deo Njegove porodice.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon


Sveti Duh je usmeravao molitve ljudi, i dogodile su se divne stvari. Sveti Duh ima mnogo načina da nam pomogne kada se molimo! Dok proučavate one koje ova lekcija objašnjava, naučićete kako da mu dopustite da vam pomogne.
Ova lekcija će vam pomoći: neka vam Duh Sveti pokaže za šta da se molite i kako da se molite i dosegnete dublji nivo u obožavanju i veće pobede u molitvi dok dopuštate da se Duh Sveti moli kroz vas.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon
Listovi za odgovore icon
Završne reči icon