Tvoj prijatelj pomoćnik

Svima su potrebni prijatelji i svi cene one posebne prijatelje koji su uvek tu kada su vam najpotrebniji. Svako od nas ima posebnog prijatelja u Duhu Svetom, a ovaj kurs od Luiz Džeter Voker govori o ovom vrlo posebnom prijatelju. Mnogi studenti su nakon proučavanja ovog predmeta doživeli krštenje u Svetom Duhu.

Pogledajte/Preuzmite ceo dokument kursa icon Pogledajte/Preuzmite uvodni dokument icon

Danas, više nego ikad pre u istoriji sveta, ljudi govore o Duhu Svetom i Njegovom radu. Otkrili su da je On osoba, a ne samo uticaj.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Zašto je Duh Sveti došao? Pentekosni pisac, Melvin L. Hodžs je rekao Duh Sveti je došao da nam omogući da mislimo Božije misli. Naše prirodno razmišljanje je fokusirano na nas; božanski program traži davanje sebe. Mi mislimo o sebi, Bog misli o drugima. Zato je moralo nešto da se desi što će dovesti naše misli u sklad sa Božijim mislima. Dolazak Duha je iz namere da se to ispuni.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Nastala je jedna novina u molitvi, novina koja je za mnoge od nas obeležila početak dubljeg života vere.
Ova lekcija će vam pomoćI da: otkrijete važne istine o molitvi kako vas Duh Sveti uči, se klanjate Bogu na novi i dublji način dok vas Duh Sveti nadahnjuje, navedete šta se dešava kada dopustite Svetom Duhu da se moli kroz vas.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Duh Sveti dolazi da nam pokaže istinu. Ali kako On može da nas uči ako mi ignorišemo bibliju, Reč Istine? On je došao da nam da silu da svedočimo i silu da se molimo. Ali kako on može da izvede svoje silno delo kroz nas i u nama ako ne govorimo o svojoj veri i zanemarimo molitvu?
Hodanje u Duhu znači puštanje Duha Svetog da vodi. Ali kako On to vodi? Ova lekcija odgovara na to važno pitanje.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Hrišćanstvo bez Duha Svetog je beživotna ljuska. Samo Bog, Duh Sveti, može da stvori iskru koja ubrzava – plamen koji gori. Biblija je puna obećanja i podsticanja za nas da priđemo Bogu sa punim pouzdanjem vere da primimo ta obećanja.
Ova lekcija će vam pomoćI da: objasnite svrhu moći koju vam daje Duh Sveti; navedete šta Biblija kaže o krštenju u Svetom Duhu, navedete znakove Svetog Duha koji pokazuju Njegovo prisustvo u životu vernika.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Naučili smo da je Duh Sveti dar. Kada smo spremni da primimo taj dar?
Prvo, moramo biti sigurni da je iskustvo ispunjenja moguće. Moramo biti ubeđeni da to nije ništa strašno i neuobičajeno. Moramo videti da je to pravi rad Božiji.
Drugo, moramo da želimo da budemo ispunjeni Duhom Svetim. Da li smo zaista spreman da pustiš Božijeg Duha da bude Gospod našeg života? Ako možemo pozitivno da odgovoriš, spreman smo da budemo ispunjen Duhom Svetim!

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon