Verujemo

Učenje iz Božje Reči nam pomaže da odgovorimo na pitanja u šta verujemo i zašto verujemo. Dakle, postajemo ono u šta verujemo. Teme ovog kursa su izazovne, sadržaj je biblijski i krajnji rezultat će uticati na ostatak vašeg života.

Pogledajte/Preuzmite ceo dokument kursa icon Pogledajte/Preuzmite uvodni dokument icon

Iako su još uvek na zemlji, mnogi ljudi se osećaju kao da su izgubljeni na olujnom okeanu. Postavljaju sebi pitanja. Kuda idem? Da li sam izgubljen? Da li ću ikada naći pravi put? Bog je čuo naša pitanja i već nam je dao Knjigu koja će voditi naše živote.
Pre nego što potražimo odgovore, hajde da zajedno pogledamo u veliku Knjigu. Videćemo kako je napisana i kako je data nama.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Na jedan način, Bog može da se uporedi sa olujom. Neki ljudi ga se boje a neki ga vole – u zavisnosti od toga šta im je rečeno i šta urade povodom toga.
Ne možeš da vidš Boga, ali možeš da učiš o tome šta On radi. U lekciji 1 naučili smo šta nam Biblija govori o Bogu – o Njegovim osobinama i kako se odnosi prema ljudskom rodu. U ovoj lekciji pogledaćemo u Bibliju i istražiti nekoliko od mnogih stvari koje ona ima da kaže o Bogu.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Čovek je stvoren savršen ali kroz neposlušnost greh je ušao u njegov život. Kako da definišemo greh? Da li ga je Adam doneo u svet? Koja je kazna za greh? Da li ima šanse da se pobegne od nje? Ova lekcija daće nam odgovor.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Čovek je stvoren savršen ali kroz neposlušnost greh je ušao u njegov život. Kako da definišemo greh? Koja je kazna za greh? Da li ima šanse da se pobegne od nje? Ova lekcija daće nam odgovor.
Napomena: Ova lekcija je identična lekciji 3 u ovom jezičkom izdanju ovog kursa. Međutim, na drugim jezicima ova lekcija može biti odvojena. Ovaj naslov je obezbeđen da biste mogli da pristupite ovoj lekciji na drugim jezicima.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Prijatelj mi je jednog dana postavio mnogo pitanja.Ko je Isus? Kako može da bude i čovek i Bog u isto vreme? Ako je umro, zašto hrišćani govore da je još uvek živ? Šta On radi sada?
Najbolji odgovori koje sam mogao da nađem bili su u Bibliji, Božijoj reči. U ovoj lekciji pogledaćemo da ista pitanja i pronaći odgovore koje je moj prijatelj hteo da zna.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U ovoj lekciji ćete proučavati: Definicija spasenja, Ulazak u spasenje, Rezultati spasenja.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Božiji Duh se neće osetiti u samo jednoj zemlji, ili propovedati samo jednom narodu – već širom celog sveta. Na dan Pentakosta, Petar je govorio masi koja je predstavljala bar 15 razlićitih jezičkih grupa. U lekciji 5 učili smo o spasenju.Da li znate da nas delo Duha Svetog vodi ka Spasenju? Hajde da proučavamo Duha Svetog i Njegovo delo u nama.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Crkva u širem smislu, je načinjena od svi vernika. Ona se naziva Hristovim telom. Bog prebiva među ovim vernicima kroz svog Duha. U prethodnoj lekciji učili smo o Duhu Svetom i nekim Njegovim funkcijama. Jedna od funkcija koje nismo pomenuli jeste da On ujedinjuje crkvu.U ovoj lekciji učićemo o tome šta je crkva, šta ona treba da radi i šta će se sa njom desiti. Ponovo, Biblija će nam dati prave odgovore

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon

U ovoj lekciji ćeš učiti o silama duhovnog sveta i zaštiti koju mi vernici imamo u Hristu.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Biblija je jedini izvor pravih predviđanja. Kroz svoju Reč, Bog nam daje sve što treba da znamo. Nema potrebe da 'čitamo' listove čaja, ili tarot karte. Ustvari, ovi i drugi oblici magije su zabranjeni od Boga.
Ako si se pitao o svojoj budućnosti i šta će se desiti kada Isus ponovo dođe, zanimaćete da proučiš ovu lekciju. Proučavaćemo buduće osude i vreme Gospodnjeg dolaska.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U lekciji 9 učili smo o tome šta ćemo raditi u budućnosti; u ovoj lekciji ćemo proučavati šta moramo da radimo u sadašnjosti. Bog je napisao Deset zapovesti na dve ploče od kamena i dao ih velikom vođi Izraela, Mojsiju, za njegov narod. Iako su oni stari zakoni, mogu da se primenjuju danas.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Naučili smo da je naša glavna odgovornost kao hrišćani da volimo Boga Dok smo učili u lekciji 10, čuvamo Njegove zapovesti zato što ga volimo. Tako da je naš odnos sa Bogom, odnos ljubavi. Ovaj odnos ljubavi proteže se i na one oko nas dok pokazujemo Božju ljubav svetu

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Naučili smo da je naša glavna odgovornost kao hrišćani da volimo Boga Kao što smo ranije učili, čuvamo Njegove zapovesti zato što ga volimo. Tako da je naš odnos sa Bogom, odnos ljubavi.
Napomena: Ova lekcija je identična lekciji 11 u ovom jezičkom izdanju ovog kursa. Međutim, na drugim jezicima ova lekcija može biti odvojena. Ovaj naslov je obezbeđen da biste mogli da pristupite ovoj lekciji na drugim jezicima.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Nije slučajnost da poglavlja pre i posle ovog poglavlja govore o Božijim darovima za verne. Poglavlje sa ljubavlju je vezano za poglavlja sa darovima zato što Ljubav i davanje idu zajedno;
Jedan od načina da pokažemo svoju ljubav Bogu je da volimo i pomažemo drugima. Hajde da vidimo šta Božja Reč kaže o našem odnosu prema drugima. U ovoj lekciji ćete proučavati svoje odnose sa: onima iznad nas, onima oko nas i onima koji su protiv nas.
Napomena: Ova lekcija je identična lekciji 11 u ovom jezičkom izdanju ovog kursa. Međutim, na drugim jezicima ova lekcija može biti odvojena. Ovaj naslov je obezbeđen da biste mogli da pristupite ovoj lekciji na drugim jezicima.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Ovo poglavlje će nam pomoći da razumemo šta dugujemo sebi i naučiće nas kako da slušamo Boga, koji želi da naši životi znače sad i u večnosti.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Duhom-ispunjen život treba da bude cilj svakog vernika. Ispunjenost Božijim Duhom je još jedan korak napred koji treba da se desi u iskustvu života svakog hrišćanina. Duhom-ispunjen život koji je potpuno podređen i posvećen Bogu

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon

Obrasci za odgovore su kombinovani sa jediničnim ispitima u ovom jezičkom izdanju ovog kursa. Međutim, u izdanjima na drugim jezicima, listići za odgovore su odvojeni. Ovaj naslov je obezbeđen da biste mogli da pristupite ovom dokumentu na drugim

Pogledajte/Preuzmite dokument icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon