Šta rade crkve

Koja je svrha crkava i zašto ljudi idu u crkvu? Šta znači biti kršten? Zašto vernik treba da se pričešćuje? Da li je po Svetom pismu posvetiti bebe? Ovo od Roberta i Evelin Bolton će odgovoriti na mnoga od najčešće postavljanih pitanja o crkvi. Iskustva Marije, novoobraćene, i njenog verenika Timoteja, prate se u celoj knjizi da bi se ilustrovala biblijska osnova za ono što crkve rade i zašto to rade.

Pogledajte/Preuzmite ceo dokument kursa icon Pogledajte/Preuzmite uvodni dokument icon

Crkvena zgrada se ponekad naziva 'kuća obožavanja'. To je prikladno upošto je njena glavna svrha da pruži mesto za ljude gde mogu da obožavaju Boga zajedno. Isus nas je naučio da naš nebeski Otac želi da ga obožavamo. Iako ga cela vojska nebeska obožava neprestano, On želi naše obožavanje jer nas ono dovodi u zajedništvo sa Njim.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Rad Duha Svetog u crkvama je kao lepota proleća! Kako se zajednice ljudi potčinjavaju Njegovom radu, On ih oživljava novim životom i sjajom. Neobraćeni ljudi postaju duhovno ponovo rođeni. (Jovan 3:6)

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Reči Božijoj je dato mesto nadmoćnosti ili časti u crkvama koje prepoznaju njen autoritet. Pastori u ovakvim crkvama verno propovedaju poruku Reči Božije ljudima. Njihove propovedi su pune njene istine.
U ovoj lekciji naučićeš o poruci koja se propoveda. Takođe ćeš otkriti zašto se poruka propoveda i efekte koje ima na živote koji reaguju na nju.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

O Bibliji je napisano više nego o bilo kojoj drugoj knjizi. Izgleda da nema kraja. Istine iz Biblije su neiscrpne — ne mogu se potrošiti ili istrošiti. Dok uđeš u doživotno proučavanje Biblije, otkrićete zlato, srebro i drago kamenje u rudnicima Svetog pisma. Sadrži blago koje vredi kopati!

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Pre krštenja, međutim, osoba treba da razume značenje krštenja i zašto se priznaje kao uredba crkve.
Ova lekcija će ti pomoći da povežeš krštenje u vodi sa ključnim doktrinama Novog zaveta, prihvatiš obred krštenja u vodi za sebe i proceniš oblike krštenja u svetlu Svetog pisma.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon

Ova lekcija će ti pomoći: objasniš simbole hleba i čaše koji se koriste u pričešću, objasniš značaj i svrhu Večere Gospodnje i pričestiš se sa punijim razumevanjem njenog značenja.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Bog je dizajnirao zajedništvo kako bismo bili pomoć, snaga, i radost jedni drugima. Ovo je jedna od važnijih funkcija lokalne crkve.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Crkve proslavljaju različitim ceremonijama i značajnim festivalima. Bez sumnje si prisustvovao predivnom venčanju, posvećivanju bebe, ili sahrani za člana crkve koji je preminuo u Božije prisustvo. Božić, veliki petak, uskrs i žetvene zahvale su neki od festivala koji se proslavlju u crkvi. Ovi i drugi festivali i ceremonije treba da se čine u sećanje na Gospoda.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Psalam 1:3 poredi one koji su poslušni Bogu sa drvećem koje rasta pored potoka i donosi plod u pravo vreme. Hrist je stavio crkvu u svet da susretne potrebu – a ne samo da joj se dive zbog njenog veličanstva. Treba da bude kao drveće čiji koreni idu duboko u vodu života, čije grane cvetaju i donose plod.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Crkve danas moraju da služe potrebama ljudi kao što je to činila crkva u Novom Zavetu! Bogatstvo, obrazovanje, i prestiž nisu zamena za silu Božiju. 'Isus Hrist je isti juče, danas, i zauvek' (Jevrejima 13:8). Hajde da služimo ljudima u Njegovo ime!

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon