Hrišćanski radnici

Možete znati kako se uklopiti u Božji plan kao član Hristovog tela i naučiti kako će vas Bog opremiti da Mu služite u crkvi. Ovaj kurs Marijana Branta govori o tome kako je Bog organizovao crkvu i stavio svakog člana u telo Hristovo u skladu prema svom planu. Takođe daje praktične predloge koje treba slediti kako bi se pronašli i razvili darovi koji će omogućiti svakom pojedincu da izgrađuje crkvu. To će pomoći u razumevanju kako raditi sa vođama lokalne crkve i kako daroviti vernici mogu da služe onima kojima je njihova pomoć potrebna.

Pogledajte/Preuzmite ceo dokument kursa icon Pogledajte/Preuzmite uvodni dokument icon

Dok budete proučavali ovu prvu lekciju, počećete da otkrivate šta je Božji plan za vas i kako možete da budete deo Njegovog dela u današnjem svetu. To će vam pomoći da saznate ko pripada Božjoj porodici, opišete Božji plan za Njegovu porodicu i objasnite kako ste vi deo Božjeg plana za pronošenje jevanđelja svetu.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Šta je to dovelo prve vernike u zajedništvo?
Ova lekcija će vam pomoći: navedite razloge zašto su se vernici u prvoj crkvi sastali zajedno, objasnite kako crkva nastavlja Isusovo delo u svetu, opišite šta bi trebalo da se desi kada se vernici sastanu.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Uskoro ćeš otkriti više o Božjoj nameri za crkvu i službe njenih članova. Ova lekcija će ti pomoći: opišite crkvu koristeći tri ilustracije, objasnite šta Hristos čini kao glava tela, navedite nekoliko službi koje vernici imaju kao članovi tela.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Nema svako istu službu. Ima onih koji propovedaju i uče, oni koji daju poruke mudrosti i znanja i oni koji služe i dele.
Možda i tebe zanimaju iste o svojoj službi. Neka ti istine iz ove lekcije pokažu kako da otkriješ svoju posebnu službu u telu Hristovom.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Dok budete proučavali ovu lekciju, videćete šta Biblija kaže o tome da ste hrišćanski radnik. To će vam pomoći: opišite osobine koje hrišćanski radnik treba da ima, navedite nekoliko stvari koje možeš da uraditš da biste pomogli da razviješ svoje darove službe i da odrediš da li je to osoba koju Bog može koristiti kao svog radnika.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

U ovoj lekciji naučićemo zašto daje Bog različite sposobnosti različitim ljudima.
Ova lekcija će ti pomoći: opišite odnose koje hrišćanski radnici treba da imaju jedni s drugima, objasnite rezultat koji dolazi kada vernici rade zajedno, cenite važnost koju svaka osoba ima kao član tela.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Kako proučavaš ovu lekciju, naučićeš više o vrsti ljubavi koju moraš da imaš kao hrišćanski radnik. Naučićeš odakle dolazi i kakav uticaj može da ima u tvom životu.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Ova lekcija će ti pomoći da otkriješ više o tome zašto su crkvi potrebne vođe. Pomoćiće ti da razumeš kakve vođe postoje i kako možeš da radiš sa njima da ispuniš Božiju svrhu za crkvu.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Možda si se i ti pitao kakva će biti budućnost za hrišćanske radnike. Ova lekcija će pomoći da odgovori na to pitanje. Neka te istine ovde predstavljene inspirišu u tvom radu za Gospoda i ispune tvoje srce radošću.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon