Hrišćansko Slavljenje

Kako rasteš u svom hrišćanskom životu, raste i želja da obožavaš Gospoda—ta želja se mora ispuniti. Bog takođe čezne za zajedništvom i bliskošću sa svojom decom. Ovaj kurs od 118 stranica Džudi Bartel pomoći će onima koji žele da održe dosledan privatni molitveni život ilustrujući i potrebu i korist bogosluženja. Takođe daje neke suštinske smernice koje će biti korisne za grupno obožavanje.

Pogledajte/Preuzmite ceo dokument kursa icon Pogledajte/Preuzmite uvodni dokument icon

Slavljenje Boga je kao draoceni kamen zato što nas čini duhovno bogatim. Kao predivni dragulj, postoji različiti aspekti obožavanja. Proučavaćemo nekoliko najvažnijih. Kada naučiš da staviš ove važne duhovne istine na delo, izglancaćeš svoj 'dragulj' slavljenja. Duh Sveti će ti pomoći tako da svaki aspekt sija lepotom i slavom Božijom.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Biblijska istorija govori o ljudima koji su verovali u Boga, ali su hteli da slave nešto što su mogli da vide ili zamisle u svojim umovima. Njihova odanost bila je podeljena ali krajnji rezultat postalo je slavljenje i poslušnost njihovim idolima. Isus je upozorio, 'Niko ne može dva gospodara služiti.' (Matej 6:24)
Mi hoćemo da volimo, služimo i slavimo jednog Gospodara – Gospoda Boga Svemogućeg, koji je jedini dostojan.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Molitva nije teška. Zar ne želimo da razgovaramo sa nekim ko nas voli i koga mi volimo? Kao i sa zemaljskim razgovorima, što više razgovaramo, to postaje lakše. Što više molimo, postaje lakše da iskažemo svoju ljubav rečima i slavljenjem.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Ako kažemo da volimo Isusa, naša dela takođe moraju da pokazuju tu ljubav.
Ova lekcija će ti pomoći: uporediš kvalitete sluge u Hristovom životu sa onima koji su prisutni u tvom životu, opišiš stavove koji su neophodni da bi služba postala čin obožavanja, ceniš važnost obožavanja Boga kroz služenje.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon

Muzika je važna, jer može uticati na način na koji se osećamo, da radi na našim emocijama, pa čak i da promeni način na koji se ponašamo. Najviša svrha muzike je obožavanje i proslavljanje Gospoda.
Biblija daje primere slavljenja kroz instrumente i vokalnu muziku da nam pomogne u našoj službi zahvaljivanja i slavljenja Boga.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Bog je takođe postavio smernice u svojoj reči za naše slavljenje. U ovoj lekciji, pripremićemo se za efikasno hrišćansko slavljenje.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Svrha ove lekcije nije da ti kaže kako moraš da slaviš, već da podeli šta su drugi vernici naučili o slavljenju. Neki od ovih vernika živeli su u biblijska vremena; neki žive danas. Kako vežbaš ono što si naučio, ti ćeš zauzvrat pomoći drugima.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon

Ova lekcija će ti pomoći: poželiš blagoslov koji Bog nudi onima koji ga obožavaju i raduješ se večnosti neprekidne zajednice sa Gospodom.

Pogledajte/Preuzmite lekciju icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon
Pogledajte/Preuzmite dokument icon